Flinke prijsverschillen verhuizers

Wanneer je gaat verhuizen naar een nieuwe woning dien je er altijd rekening mee te houden dat een dergelijke verhuizing gepaard gaat met een stevig prijskaartje. Veel mensen onderschatten dit, maar verhuizen brengt tal van verschillende kosten met zich mee. Niet alleen moeten er bijvoorbeeld misschien professionele verhuizers worden ingeschakeld, wat bovendien ook te denken van bijvoorbeeld het verhuistransport? Op het ogenblik dat je er voor kiest om een deel van jouw verhuizing uit te besteden aan professionele verhuizers zal je kunnen vaststellen dat deze doorgaans behoorlijk verschillende kosten in rekening brengen. De flinke prijsverschillen waarvan sprake is tussen de verschillende verhuizers zorgt er voor dat het in de praktijk altijd interessant is om een vergelijking uit te voeren.

Wat ligt er aan de basis van de stevige prijsverschillen?

De kosten die in rekening worden gebracht door de verschillende verhuisbedrijven worden in de praktijk steeds bepaald aan de hand van verschillende factoren. In eerste instantie is er vooral de aanpak die wordt gehanteerd door de verhuisbedrijven. Heel wat van deze bedrijven maken immers gebruik van nattevingerwerk voor wat het bepalen van de vermoedelijke verhuiskost betreft. Het spreekt voor zich dat dit zelden interessant is. De kans is namelijk bijzonder groot dat je hierdoor uiteindelijk veel meer zal moeten betalen dan in principe is vereist voor de verhuizing in kwestie. Het is namelijk zo dat verhuisbedrijven op deze manier de reële kosten van de verhuizing niet of nauwelijks kunnen inschatten.

Een goed verhuisbedrijf pakt het toch even anders aan dan bovenstaande. Een verhuisbedrijf dat echt een reële inschatting wenst te kunnen maken van de verhuiskosten komt langs bij de personen die gaan verhuizen. Op basis van dit bezoek kan er worden bepaald hoeveel inboedel er precies dient te worden verhuisd. Het spreekt voor zich dat deze vaststellingen uiteindelijk aan de basis zullen liggen van al hetgeen wat je werkelijk nodig hebt om je verhuizing uit te kunnen voeren. Denk hierbij onder meer aan de volgende zaken:

  1. Het aantal verhuisdozen waar je nood aan hebt;

  2. De grootte van de verhuiswagen waar gebruik van wordt gemaakt;

  3. Hoeveel (professionele) verhuizers er zijn vereist voor de verhuizing;

  4. De hoeveelheid aan inpak- en beschermingsmateriaal welke is vereist;

Maakt een verhuisbedrijf op basis van een telefoongesprek of een eenvoudige e-mail een offerte voor je verhuizing? In dat geval levert dit dus met andere woorden zelden financiële zekerheid op, in tegendeel. De kans dat je in dit geval dus met andere woorden uiteindelijk veel meer zal betalen voor je verhuizing dan op voorhand werd gedacht is dus bijzonder groot.

Hoeveel verhuizers zijn er vereist voor je verhuizing?

In de basis is het zo dat een verhuisbedrijf doorgaans altijd een offerte maakt waarbij er rekening wordt gehouden met één echte verhuizer gecombineerd met een chauffeur. In principe is deze chauffeur ook een verhuizer, maar in de praktijk is er wel degelijk een niet onbelangrijk verschil merkbaar. Je hoeft dan ook zeker niet te verwachten dat deze chauffeur tijdens de volledige verhuizing zal fungeren als tweede verhuizer, in tegendeel. Omwille van deze reden kan het interessant zijn om op voorhand te bepalen aan hoeveel echte verhuizers je nood hebt. Het inhuren van een extra verhuizer gaat uiteraard gepaard met een extra kostprijs, maar je verhuizing zal er wel behoorlijk wat vlotter door verlopen.

Kiezen voor een verhuisbedrijf met of zonder keurmerk?

Een niet onbelangrijk prijsverschil tussen de verschillende verhuisbedrijven wordt eveneens veroorzaakt door het feit of er sprake is van een keurmerk of niet. Heel wat verhuisbedrijven beschikken dan ook over het speciale keurmerk ‘erkende verhuizer’. Een beroep doen op één van deze bedrijven zorgt er voor dat je in de praktijk altijd kan rekenen op nog meer strikte voorwaarden dan bij andere verhuisbedrijven het geval is. Dit is voor jou als consument natuurlijk alleen maar interessant. Een beroep doen op een ‘erkende verhuizer’ betekent in de praktijk dan ook steeds dat je kan genieten van de onderstaande voordelen:

  1. Je verhuizing wordt uitgevoerd door professionele verhuizers die over een aantoonbare ervaring beschikken. Zij zijn dan ook als geen ander in staat om er voor te zorgen dat je verhuizing over de hele lijn op de meest optimale wijze zal verlopen.

  1. De garantie dat je verhuizing daadwerkelijk zal worden uitgevoerd zoals in de offerte is vastgelegd. Mocht de erkende verhuizer van jouw keuze onverhoopt failliet gaan in tussentijd, dan zal één van de andere erkende verhuizers zijn taak overnemen. Jouw verhuizing is hierdoor dan ook altijd honderd procent gegarandeerd.

  1. Je bent altijd verzekerd van een uitstekende verzekering tijdens de verhuizing. Doet er zich dus met andere woorden een onverwachte situatie voor welke schade met zich meebrengt? In dat geval ben je daarvoor altijd gepast verzekerd.

Hoe staat het met eigen risico van de verhuisverzekering?

Bovenstaande schept misschien het vermoeden dat alleen een erkende verhuizer er voor kiest om een verhuisverzekering aan te bieden aan haar klanten. Dat is natuurlijk niet juist. Ook een gewone verhuizer welke niet over een keurmerk beschikt kan een bepaalde verzekering aanbieden. Hier zit er echter niet zelden een stevig addertje onder het gras. Het is namelijk zo dat er ook voor een verhuisverzekering steeds sprake is van een bepaald eigen risico. Het is vooral de hoogte van dit eigen risico welke van invloed kan zijn op de kostprijs van je verhuizing. In het slechtste geval is het mogelijk dat het eigen risico zal oplopen tot zomaar even 750 euro. Wanneer je een beroep doet op de diensten van een erkende verhuizer ligt dit eigen risico doorgaans een behoorlijk stuk lager. Er zijn zelfs verhuisbedrijven die geen eigen risico hanteren bij schade die wordt veroorzaakt tijdens de verhuizing.

Hoe kies je uiteindelijk toch voor de beste verhuizer?

Het is uiteindelijk niet alleen maar zaak om te kiezen voor de goedkoopste verhuizer, je zal vooral in zee willen gaan met die ene verhuizer welke je een optimale prijs-kwaliteitverhouding weet aan te bieden. Om deze verhuizer te kunnen achterhalen is het altijd de moeite waard om niet alleen de prijzen van verschillende verhuizers te vergelijken, maar ook de voorwaarden die door hen worden gehanteerd. Alleen het uitvoeren van een dergelijke, gedetailleerde vergelijking zal er uiteindelijk voor zorgen dat je kiest voor precies die verhuizer die over de hele lijn jouw vooropgestelde verwachtingen zal weten in te lossen!