Volume inboedel berekenen m3

Verhuizen betekent in de praktijk uiteraard dat je de inboedel van je huidige woning mee zal willen nemen naar de nieuwe woonst. Waar veel mensen niet of slechts in beperkte mate rekening mee houden is dat de hoeveelheid aan inboedel steeds bepalend is voor de totale kostprijs die gepaard gaat met een verhuizing. Omwille van deze reden wordt het in de praktijk dan ook steeds aangeraden om de hoeveelheid aan inboedel zoveel mogelijk binnen de perken te houden. Het volume van je inboedel berekenen is in ieder geval een absolute must wanneer je een goede inschatting wil kunnen maken van de totale verhuiskost waarmee je kan worden geconfronteerd. Hoe je dat precies kan doen wordt duidelijk op deze pagina.

Hoe wordt de omvang van je inboedel bepaald?

Het spreekt voor zich dat de omvang van de inboedel van een woning in de praktijk altijd sterk afhankelijk is van het aantal personen die in het huis in kwestie woonachtig zijn. Iemand die alleen woont zal bijvoorbeeld veel minder spullen moeten verhuizen dan een gezin met één of meerdere kinderen. Voor wat het bepalen van het volume aan inboedel betreft wordt er dan ook in de praktijk een onderscheid gemaakt tussen de volgende situaties:

  1. Een eenpersoons huishouden;

  2. Een koppel zonder kinderen;

  3. Een koppel met één of meerdere kinderen;

Hoe meer personen deel uitmaken van het huishouden, des te groter de totale inboedel zal zijn. Dit geldt niet alleen voor de kleine spullen waar gebruik van wordt gemaakt, maar ook voor bijvoorbeeld het aantal meubelstukken die in de woning terug te vinden zijn. Om je een goede indruk te kunnen geven van het gemiddelde volume aan inboedel is het de moeite waard om aandacht te schenken aan het onderstaande overzicht.

1.) De inboedel van een eenpersoons huishouden

Ga je voor het eerst op jezelf gaan wonen? Dan zal je niets anders kunnen dan concluderen dat je nog maar over een beperkte hoeveelheid aan inboedel beschikt. In het merendeel van de gevallen neemt het volume van de inboedel dan ook slechts zo’n 15 tot 20 m3 in beslag. In principe omvat een dergelijke inboedel dan ook vooral:

  • Een klein bankstel;

  • Een eenpersoonsbed;

  • Een beperkt aantal persoonlijke bezittingen;

De hoeveelheid aan kleine spullen die mee dienen te worden verhuisd is in de praktijk sterk wisselend en dus vooral afhankelijk van situatie tot situatie. Het is best mogelijk dat een alleenstaande bijvoorbeeld reeds door de jaren heen heel wat losse spullen heeft gekocht voor in zijn of haar woning. De extra inboedel buiten bovenstaande moet dan ook een beetje door de persoon in kwestie zelf worden vastgesteld.

2.) De inboedel van een koppel zonder kinderen

Een koppel dat samenwoont, maar nog geen kinderen heeft beschikt doorgaans over een inboedel van zo’n 25 tot 30 kubieke meter. In dit geval wordt er bij het bepalen van dit volume rekening gehouden met de volgende zaken:

  • Een relatief groot bankstel;

  • Een tweepersoonsbed;

  • Kledingstukken en andere aanverwante zaken van 2 personen;

  • Een beperkt aantal persoonlijke bezittingen zoals meubelstukken van 2 personen;

Ook in dit geval moet er worden gekeken naar de exacte situatie. Gaat het stel bijvoorbeeld voor het eerst samenwonen? In dat geval is de kans groot dat men beiden nog over heel wat eigen spullen beschikt die samen moeten worden verhuisd. Heeft men reeds samengewoond en werd de inboedel voorheen dan ook reeds uitgebreid gesorteerd? In dat geval spreekt het voor zich dat de inboedel sowieso reeds wat beperkter zal uitvallen.

3.) Een koppel met één of twee kinderen

Tot slot is er nog de situatie waarin er sprake is van een koppel met één of twee kinderen. In dit geval dient er uiteraard niet alleen rekening te worden gehouden met de inboedel van de volwassenen. Ook kinderen zullen door de jaren heen immers behoorlijk wat spullen verzamelen. Dit zorgt er in de praktijk voor dat mensen in deze situatie nog wel eens durven te schrikken van de totale hoeveelheid aan inboedel welke mee dient te worden verhuisd. Val dan ook niet van je stoel wanneer dit totale volume uitkomt op tussen de 40 & 45 m3.

Hoe kan je het volume van je inboedel zoveel mogelijk beperken?

Net omwille van het feit dat de totale hoeveelheid aan mee te verhuizen inboedel zo’n grote impact heeft op de totale kostprijs van je verhuizing zorgt er voor dat mensen graag op zoek gaan naar mogelijkheden om de omvang van hun inboedel zoveel mogelijk te beperken. Geldt dat ook voor jou? Dan is rekening houden met onderstaande tips altijd de moeite waard!

1.) Goed sorteren kan heel wat ruimte besparen

Het in verhuisdozen stoppen van de (kleine) inboedel is iets wat veel mensen uitstellen tot vlak voor de daadwerkelijke verhuizing. Op zich lijkt dit geen probleem te zijn, maar het kan er wel voor zorgen dat de uiteindelijke hoeveelheid aan vereist volume aanzienlijk hoger uitvalt dan anders het geval zou zijn. Wanneer je voldoende tijd kan nemen om goed te sorteren zal je namelijk kunnen vaststellen dat je genoeg zal hebben aan een aanzienlijk kleiner volume. Tijdig beginnen met het inpakken van je inboedel is dan ook altijd een interessante keuze!

2.) Meubels demonteren is altijd de moeite waard

Het in elkaar steken van meubels staat er om bekend in de praktijk behoorlijk wat tijd in beslag te nemen. Het liefst van allemaal zal je er dan ook voor willen kiezen om je meubels in één stuk te verhuizen. Wanneer het aankomt op vlak van het vereiste volume voor je verhuizing is dit uiteraard niet meteen een interessante keuze. Meubels die in één stuk moeten worden vervoerd nemen immers aanzienlijk meer ruimte in beslag dan stukken die uit elkaar gehaald kunnen worden getransporteerd. Het mag dan ook duidelijk zijn, om het volume van je inboedel zoveel mogelijk te kunnen beperken is het altijd de moeite waard om je meubels te demonteren. Let wel, het spreekt voor zich dat dit niet altijd mogelijk is. Bij massieve meubels zal je dan ook niet anders kunnen dan ze gewoon in één stuk te verhuizen.