De grote steden in Nederland, en dan met name de Randstad, zijn het dichtst bevolkt. Elk jaar vertrekken er meer huishoudens richting de drukke steden. Uit cijfers blijkt dat dit voornamelijk hoger opgeleiden zijn. Verhuizen.com bracht deze ontwikkeling in kaart.

Studeren is vaak het moment om het ouderlijk huis te verlaten. Studenten trekken naar kamers in grote steden om van het zelfstandige studentenleven te genieten. Tevens doen zij dit om de reistijd naar de colleges te verkleinen, aangezien velen vanuit dorpen uit alle hoeken van Nederland komen. Dit is dan ook één van de redenen waarom de grote steden vaak studentenkamers te kort komen.

Uit gegevens van het CBS blijkt dat hoger opgeleiden, nadat zij student zijn geweest, vaak verhuizen binnen de grote steden. Zij verruilen hun studentenkamer dan voor een gehele woning. Het vinden van een baan in de Randstad zal hierbij ook een rol spelen. De Randstad is namelijk een regio waar kansen op goede banen veel hoger zijn. Hoger opgeleiden blijven of verhuizen daarom na hun opleiding naar de Randstad.

Ook blijkt dat, na een aantal jaren, hoger opgeleiden weer sneller uit de drukke steden verdwijnen. Uit onderzoek van de Universiteit van Groningen komen deze cijfers. Uit het onderzoek komt naar voren dat hoger opgeleiden vaak naar populaire plattelandsgebieden verhuizen. De reden hiervoor is om van de rust en ruimte van het platteland te genieten. Ook blijkt dat dit vaak plattelandsgebieden rondom de grote steden in het Noorden van het land zijn. Hoger opgeleiden blijken vaak hun baan in de grote stad te hebben. Hierdoor verhuizen zij naar een rustiger gebied op een passende afstand van de arbeidsplek.

Tot slot blijkt uit een onderzoekrapport van het Planbureau voor Leefomgeving dat mensen met een diploma op zak anderhalf keer vaker willen verhuizen dan personen zonder diploma. Hoe hoger het opleidingsniveau, hoe groter de kans dat men vaker zal verhuizen. Het opleidingsniveau blijkt een significante voorspeller voor de wens om te verhuizen, maar heeft geen directe invloed op daadwerkelijke verhuizingen.

Comments (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *