Makelaars melden dat steeds meer gezinnen met jonge kinderen een huis zoeken buiten de stad. Volgens hen verruilen jonge gezinnen vaker de stad voor naburige gemeenten vanwege gunstige huisprijzen, zowel voor de verkoop van hun huizen binnen de stad als voor het kopen van huizen erbuiten. In de gemeenten rondom grote steden kunnen jonge gezinnen aantrekkelijkere huizen kopen voor hun geld. Ook speelt volgens makelaars de wens voor meer ruimte en rust om kinderen groot te brengen een rol.

 

Vanuit verschillende ondervraagde makelaars, die wensen anoniem te blijven, wordt duidelijk dat het vertrekken van jonge gezinnen uit grote steden geen plaatselijk fenomeen is. In grote steden als Utrecht, maar ook in een kleinere stad als Arnhem komt het voor. De makelaars geven aan dat de meeste gezinnen verhuizen omdat groter wonen binnen de stad te duur wordt, of omdat er niks geschikts te vinden is. ‘Er is binnen grote steden natuurlijk ook beperkte ruimte beschikbaar’ aldus een makelaar uit Utrecht. Ook spreken nieuwe ouders vaak de wens uit om hun kinderen te laten opgroeien in een groene omgeving. Onderzoek vanuit het Centraal Bureau voor de Statistiek laat zien dat er inderdaad de laatste paar jaar een groei is in verhuizingen. In het onderzoek ‘Meer jonge gezinnen verlaten de stad’ gepubliceerd op 6 september dit jaar komt naar voren dat in 2014 en 2015 meer gezinnen met jonge kinderen grote steden verlieten om in naburige gemeenten te gaan wonen dan voorheen. Het Centraal Bureau voor de Statistiek meldt dat Amsterdam hierin vooroploopt; daar verliet de laatste twee jaar een op de tien jonge gezinnen Amsterdam voor een andere gemeente. Ook zien we uit de cijfers dat er ook buiten de vier grote steden (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht) een stijging is van gezinnen die de stad verlaten.

 

De meesten van de jonge gezinnen die verhuizen hebben een gemiddeld tot hoog inkomen. Een van onze ondervraagde makelaars legde uit dat dit te maken heeft met een groot aanbod aan luxueuze woningen buiten de grote steden die aantrekkelijk zijn voor mensen met een hoog inkomen. Zo worden vaker bouwkavels verkocht waar gezinnen een huis naar wens kunnen laten realiseren. AT5, de lokale Amsterdamse televisiezender, vergelijkt het vertrek van jonge gezinnen uit Amsterdam met het grote aantal gezinnen dat de laatste paar jaar uit Londen is vertrokken. In een nieuwsartikel, gepubliceerd op 18 november dit jaar, geeft AT5 aan dat jonge gezinnen gebruik maken van de stijgende prijzen van Amsterdamse woningen om hun huis te verkopen en een groter huis te kopen buiten de stad. In Londen zijn in 2015 wel 64,000 families buiten de stad gaan wonen. Een deel van deze families verhuisden omdat het onmogelijk was een huis te kunnen kopen binnen de Engelse hoofdstad, anderen maakten net als in Amsterdam gebruik van de hoge huizenkosten door hun huis in de hoofdstad te verkopen.

Comments (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *