Jaarlijks emigreren duizenden Nederlanders naar het buitenland. De beweegredenen hierachter lopen ver uiteen en de jaarlijkse emigratiecijfers blijven schommelen. Waar er in 2014 nog een recordaantal emigraties werd gemeten, blijkt dit nu weer systematisch te dalen. Verhuizen.com bracht deze ontwikkelingen in kaart.

Uit cijfers van het CBS blijkt dat het aantal verhuizingen naar het buitenland al 20 jaar enorm aan het wisselen zijn. In 2014 bereikte dit een recordhoogte, maar liefst 405 personen emigreerden per dag. Dit komt neer op 147.862 personen over het gehele jaar. Voor deze piek zijn twee verklaringen te geven. Ten eerste is er in 2014 een einde gekomen aan de economische crisis. Vanaf dat jaar ging Nederland namelijk de herstelperiode in. Dit houdt in dat ook de Nederlandse huishoudens meer te besteden hadden en zich een verhuizing naar het buitenland konden veroorloven.

 

Een tweede reden achter deze piek blijkt te zijn dat, er in 2014 meer mensen zijn vertrokken die in het buitenland zijn geboren. Het overgrote deel van de buitenlanders welke naar Nederlanden immigreren blijken na een tijd weer naar hun geboorteland te emigreren.

 

Na de recordhoogte in 2014 blijk dat in 2015 het aantal geëmigreerde personen is teruggelopen tot 146.279. Dit betekent een daling van 10 procent. Deze daling lijkt zich in 2016 voort te zetten. Het aantal geëmigreerde personen is in januari 2016 ook met 10 procent gedaald, ten opzichte van het jaar daarvoor. Een verklaring hiervoor is dat het aantal banen in 2015 gestegen is. Eén van de voornaamste redenen om naar het buitenland te verhuizen is werk in het buitenland. Door het toenemen van het aantal banen in Nederland bleek het aantal emigraties te zijn gedaald.

Comments (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *