Positieve ontwikkelingen in de verhuisbranche

Verhuisbedrijven floreren in aantrekkende woningmarkt. De ontwikkelingen van de verhuisbranche hangen namelijk nauw samen met de woningmarkt. Naar verwachting zal de woningmarkt ook in 2016 blijven groeien, waardoor de toekomst van verhuisbedrijven er profijtelijk uitziet. Verhuisservice Verhuizen.com ziet deze ontwikkeling binnen het bedrijf plaatsvinden. Er heeft namelijk een stijging van de verhuisaanvragen plaatsgevonden.
De economische crisis had een enorme stagnatie van de woningmarkt met zich meegebracht waardoor het voor consumenten moeilijker werd om een hypotheek te krijgen. Er werden vervolgens minder woningen gebouwd en ook de bestaande huizenmarkt leed hieronder. Dit had directe gevolgen voor verhuizers omdat zij minder opdrachten aangeboden kregen.
De woningmarkt is sinds 2014 langzamerhand aan het stijgen waardoor de ontwikkelingen van de verhuisbranche mee kunnen groeien.

Comments (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *