Wat bij de meeste van ons wel bekend is, is dat sinds vorig jaar geen basisbeurs meer wordt verstrekt aan startende studenten. Hierdoor is het percentage dat thuis is blijven wonen onder de achttienjarigen omhoog gegaan. “Dat betekende voor verhuisbedrijven minder verhuizingen onder de startende studenten”, aldus Verhuizen.com.

In Rotterdam vinden er juist wel meer verhuizingen plaats. Zo meldt de Amsterdamse tv-zender AT5 dat het aantal verhuizingen naar Rotterdam met 40 procent is toegenomen in vergelijking met drie jaar eerder. Het zijn dan vooral mensen uit Amsterdam die besluiten naar Rotterdam te gaan verhuizen.

Maar niet alleen voor Amsterdammers is Rotterdam in trek, ook voor Europese studenten is het een toegankelijke stad. In Rotterdam kunnen ze goedkoop wonen, de stad staat dan ook op de derde plaats als goedkoopste stad van Europa. Dit is bekend gemaakt in een onderzoek van Uniplaces.

Terwijl het in Rotterdam steeds voller wordt, lijkt Utrecht steeds meer mensen kwijt te raken. Uit cijfers van het Centraal Bureau van de Statistiek is naar voren gekomen dat er in 2015 maar liefst 25.000 mensen naar een andere gemeente zijn verhuisd. De afgelopen vier jaar is het aantal mensen dan de gemeente Utrecht heeft verlaten elk jaar met 1.000 toegenomen. Echter blijft het percentage van nieuwe inwoners nog iets boven het percentage van de mensen die Utrecht verlaten.

Elk jaar is er weer een Landelijke Monitor Studentenhuisvesting en dit jaar was hij er ook. Tot en met 1 mei 2016 hadden studenten de tijd om een vragenlijst in te vullen over hun wensen voor een woonomgeving. Op deze manier is er te zien of er in 2016 weer meer studenten zijn verhuist en welke stad het meest in trek is. In oktober wordt het rapport met de resultaten online gezet.

Comments (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *