Groene energie is goed voor iedereen, maar de overlast die sommige vormen met zich meebrengen is minder plezierig. Zo produceren windmolens niet alleen het nodige geluid, maar is ook de bewegende slagschaduw een vervelende bijkomstigheid. Huizen naast windmolens zijn daarmee niet altijd even populair in de verkoop, en dalen gemiddeld bijna twee procent in prijs. Verhuizen.com zocht uit wat slagschaduw precies inhoudt, en of een windturbine in de nabijheid van een woning af te raden is.

 

De klassiek vormgegeven windmolens die tot de achttiende eeuw werden gebouwd, geven een woongebied veelal iets extra’s. Ze zijn niet al te groot, met een maximum van zo’n veertig meter hoogte, en werden gebruikt voor doeleinden zoals het malen van graan. De windturbines van tegenwoordig zijn een stuk groter, met een gemiddelde van honderd meter hoogte. De wieken ervan worden nog altijd door de wind bewogen. Deze beweging wordt nu echter niet langer direct gebruikt, maar omgezet in elektriciteit die voor allerlei toepassingen kan worden ingezet. Geluid- en schaduwoverlast zijn helaas de bijproducten van deze groene uitvinding.

Slagschaduw van windturbines is deels een bewegende schaduw, door de ronddraaiende wieken. Valt deze schaduw op een woning of ander pand, dan kan dit als hinderend worden ervaren. De bewegende schaduw wisselt soms met fel zonlicht, en als de zon laag aan de hemel staat, rijkt de slagschaduw behoorlijk ver. Om overmatige overlast in te perken, is wetgeving in het leven geroepen. Zo is de mogelijkheid om de windturbine stil te zetten verplicht bij molens die dichtbij woningen en andere bevolkte plekken staan. De grens van het aantal dagen slagschaduw per jaar is verder bepaald op een maximum van 17 dagen, waarbij overlast niet meer dan twintig minuten per keer mag duren. Opgeteld gaat het dus jaarlijks maximaal om iets minder dan zes uur.

Bij de aankoop of verkoop van een huis nabij windturbines is de slagschaduw dus begrijpelijkerwijs een belangrijke besluitfactor. Een windmolen komt immers nooit volledig zonder overlast. Veel mensen zijn zich bewust van de mogelijke hinder, waardoor de populariteit van dergelijke woningen er, ondanks de wetgeving, enigszins onder te lijden heeft. Volgens onderzoek van het economiegerichte Tinbergen Instituut werden huizen binnen een straal van twee kilometer van een windmolen tussen de 1,4 en 2,3 procent minder waard. De onderzoekers onderzochten de periode tussen 1985 en 2011, en richtten zich specifiek op Nederlandse casussen. Of de invloed van nabije windmolens nog altijd even groot is, en of dat in de toekomst zo blijft, is echter niet te zeggen.

Comments (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *